Kissojen katastrofiyhdistys KKY ry auttaa kodittomia tai kaltoinkohdeltuja kissoja löytämään uuden kodin ja saamaan kissanarvoisen elämän.

Suurin osa yhdistyksen kissakuluista aiheutuu eläinlääkärikuluista, lääkkeistä, kissanruuasta ja hiekasta. Rahaa käytetään lisäksi eri puolilla Pirkanmaata järjestettäviin leikkauskampanjoihin, joilla pyritään ennaltaehkäisemään kissojen lisääntymistä ja heitteille joutumista ja ohjaamaan kissojen omistajia pitämään huolta lemmikeistään.

Jos haluat tukea yhdistyksen toimintaa, voit lahjoittaa rahaa yhdistyksen keräystilille:

  • FI93 5730 0820 3289 34 (OKOYFIHH)

KKY ry:n keräysluvan tiedot:

  • Rahankeräysluvan saaja: Kissojen Katastrofiyhdistys KKY ry
  • Rahankeräysluvan myöntäjä: Sisä-Suomen poliisilaitos
  • Luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2016/833 1.12.2016
  • Keräyksen toimeenpanoaika: 1.1.2017-31.12.2019
  • Keräyksen toimeenpanoalue: Sisä-Suomen poliisilaitoksen Pirkanmaan kuntien alue
  • Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kodittomien kissojen leikkautus, kuntoutus ja uudelleen sijoitus, eläinlääkärikulut, lääkekulut sekä kissanruoka ja hygieniatarvikkeet
  • Aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää: Ei määrätty
  • Käytännön toimeenpanija: Kissojen Katastrofiyhdistys KKY ry

Lahjoituksia saadakseen yhdistys voi vedota sisä-Suomen poliisilaitoksen Pirkanmaan kuntien alueella oleskeleviin henkilöihin.