tee_testamentti

Voisitko harkita tekeväsi testamenttilahjoituksen eläinsuojelutyön hyväksi? Testamenttilahjoituksella voit tukea työtämme merkittävästi, koska yleishyödylliset järjestöt kuten KKY ry eivät maksa testamenteista perintöveroa.

Testamentilla voit määrätä itse, kenelle ja miten omaisuutesi jaetaan. Ilman testamenttia omaisuutesi jaetaan aina perimisjärjestyksen mukaisesti, tai mikäli sinulla ei ole perillisiä, omaisuutesi luovutetaan valtiolle. Tekemällä testamentin jollekin järjestölle voit tukea ja edistää asiaa, jonka olet tuntenut itsellesi tärkeäksi.

Muistaessasi KKY ry:tä testamentilla, teet mahdolliseksi pitkäjänteisen eläinsuojelutyön jatkumisen. Mikäli testamentin tekeminen KKY ry:lle tuntuu omalta tavaltasi tukea eläinsuojelutyötä, voit ottaa yhteyttä taloudenhoitaja Marko Kariin, puh. 050 357 8690 tai sähköposti taloudenhoitaja@kissojenkatastrofiyhdistys.net.

Yleisen lahjoituksen kohdennamme aina senhetkisen tarpeen mukaan, mutta testamentin voi halutessaan suunnata toimintamme määrättyyn osa-alueeseen.

Testamentin voi laatia itsekin. Sen on määrämuotoinen asiakirja, ja sillä on oltava kaksi todistajaa. Testamentti on säilytettävä varmassa tallessa, kuten esimerkiksi pankin tallelokerossa. Jos testamentin tekeminen vaikuttaa hankalalta, kannattaa olla yhteydessä asianajajaan, jotta lain edellyttämät muotoseikat täyttyvät.

Alla on esimerkki määrämuotoisesta testamentista:

Minä allekirjoittanut N N (henkilötunnus) ilmoitan viimeisenä tahtonani, että kuolemani jälkeen [testamentattava summa] luovutetaan yleishyödylliselle Kissojen Katastrofiyhdistys KKY ry:lle, joka saa summan täyden omistusoikeuden.

Tällä testamentilla peruutan kaikki aikaisemmat testamenttimääräykset.

Tämä testamentti on laadittu kahtena samasanaisena kappaleena. Tallekappale säilytetään lakiasiaintoimisto N:n toimitiloissa.

Tampereella ___. päivänä __________kuuta 20___

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Osoite

Varta vasten kutsuttuina, yhtä aikaa läsnä olevina ja esteettöminä todistamme, että N N on terveellä ja täydellä ymmärryksellä, vapaasta tahdostaan selittänyt yllä olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa.

Todistamme myös, että N N, jonka henkilöllisyyden olemme todenneet (tai henkilökohtaisesti tunnemme), on omakätisesti allekirjoittanut yllä olevan testamentin.

Tampereella ___.päivänä __________kuuta 20___

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Syntymäaika

Ammatti

Osoite

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Syntymäaika

Ammatti

Osoite

Testamenteista löydät tarkempia ohjeita Suomen lakioppaan sivuilta».